Het kan voorkomen dat je wegens overmacht niet in staat bent geweest om naar je shift te gaan en het je vervolgens niet is gelukt om vervanging te regelen. Alhoewel jij als zelfstandige verantwoordelijk bent voor je opdracht en bijvoorbeeld ziek zijn onder deze eigen verantwoordelijkheid (freelance risico) valt, kan Temper in sommige gevallen je no show verwijderen. Het begrip ‘overmacht’ wordt echter zeer beperkt uitgelegd. Indien we te coulant met het no-show beleid om zouden gaan, zou ons platform nooit zo goed kunnen functioneren zoals dat het dat nu doet. 

Indien je een gegronde reden hebt en hier schriftelijk bewijs van kunt overleggen, kun je een verzoek tot verwijdering indienen via support@temper.works

Onder een gegronde reden wordt verstaan:

  • Dokters- en of ziekenhuisbezoek wegens medische noodzaak;
  • Een sterfgeval binnen de familie;
  • De opdrachtgever heeft mij een no show gegeven, terwijl hij eigenlijk de shift had moeten annuleren. 

Onder schriftelijk bewijs wordt verstaan:

  • Een gewaarmerkte dokters- en of ziekenhuisverklaring;
  • Een overlijdensverklaring;
  • Een bevestiging per mail van de opdrachtgever met support@temper.works in de cc.

Let op: Indien je een verzoek indient dat niet aan de bovengenoemde eisen voldoet wordt deze niet in behandeling genomen. Misbruik van dit systeem kan ertoe leiden dat wij je de toegang tot het platform ontzeggen.

Er zijn ook gevallen die onder je eigen verantwoordelijkheid vallen. Om het opkomstpercentage in je profiel realistisch te houden, kunnen wij jouw no show in sommige situaties niet verwijderen. Enkele voorbeelden:

  • Ziek zijn
  • Hinder/vertraging onderweg;
  • Niet voldoen aan de voorschriften van de opdracht
  • Last minute geaccepteerd worden (zolang je jouw aanmelding niet intrekt blijf je hier verantwoordelijk voor);

Voorbeeld wel gegronde reden: Ik heb mijn been gebroken en een foto moeten laten maken in het ziekenhuis.

Voorbeeld niet gegronde reden: Ik ben ziek / mijn trein had vertraging.

Wanneer je geen gegronde reden hebt dien je €100,- borg te storten om weer te kunnen solliciteren. Dit kan via het platform. Lees hier hoe jij je borg weer terug kunt krijgen. Indien je wel een gegronde reden hebt en vast verder wilt met werken, kun je alsnog de borg voldoen. Vermeld in dit geval bij je verzoek dat je de borg wel al hebt voldaan. Mochten wij jouw no show weghalen, dan storten wij de borg uiteraard direct terug.

Heeft u het antwoord gevonden?