Het is natuurlijk vervelend als er een freelancer niet op is komen dagen waarop je mogelijk in de problemen bent gekomen. Je kunt daarom een no show toekennen aan de freelancer. Wanneer er een no show verschijnt op het profiel van de freelancer, gaat het opkomstpercentage in zijn of haar profiel naar beneden en kan de freelancer niet reageren op toekomstige shifts totdat zij een vergoeding van €100,- voldoen via het platform die aan jullie. 

Hoe kan je een no show geven?

  • Ga naar de functiepagina van de shift en open de desbetreffende dag. 
  • Klik op: 'no show'.

Wens je dat er zo snel mogelijk een nieuwe freelancer komt om de shift komt vervullen? Plaats dan nogmaals de shift met als begintijd het laatst mogelijke moment dat een freelancer kan inspringen. Verhoog het uurtarief om de shift aantrekkelijk te maken voor de freelancers en zet bijvoorbeeld automatisch accepteren aan.  

Heeft u het antwoord gevonden?