Wanneer een freelancer niet voldoet aan de kledingvoorschriften welke de functie vereist, mag de freelancer kosteloos naar huis worden gestuurd. De freelancer voldoet dan immers niet aan de vereiste vaardigheden waarvan hij in eerste instantie heeft aangegeven hier wel over te beschikken. 

Let op, dit kan alleen als de voorschriften aantoonbaar in de functie waren opgenomen.

Heeft u het antwoord gevonden?