Een freelancer in de Flexpool plaatsen:

  1. Log in en klik in de header op Checkouts
  2. Hier zie je een overzicht van jouw checkouts. Klik op Accepteer checkout bij de desbetreffende freelancer. 
  3. Onder de beoordeling volgt de vraag om de freelancer uit te nodigen voor jouw Flexpool. Vink aan of je hem in de desbetreffende pool wilt toevoegen. 
  4. Rond de checkout af. De freelancer ontvangt een uitnodiging voor jouw Flexpool.
  5. Als de freelancer de uitnodiging accepteert, wordt hij/zij toegevoegd aan je Flexpool.

Je Flexpool kun je inzien door bovenaan in de header op Flexpools

Bij het plaatsen van shifts binnen deze functie kun je aangeven dat freelancers uit je Flexpool automatisch worden geaccepteerd als ze zich aanmelden.

Heeft u het antwoord gevonden?