Als een freelancer naar tevredenheid gewerkt heeft, dan kun je hem of haar uitnodigen voor je Flexpool bij het accorderen van de checkout. Dit is een groep van bijzondere freelancers die hebben bewezen in deze specifieke functie te kunnen presteren. Een freelancer dient jouw uitnodiging te accepteren om deel te nemen aan je Flexpool. Een freelancer kan 8 relaties hebben waarbij ze aan oneindig Flexpools kunnen deelnemen. Omdat de freelancer 8 relaties maar kan hebben, zal het een overwogen beslissing zijn als zij jouw uitnodiging voor een Flexpool accepteren. 

Bij het plaatsen van shifts binnen deze functie kun je aangeven dat freelancers uit je Flexpool automatisch worden geaccepteerd als ze zich aanmelden.

Freelancer in Flexpool plaatsen:

  1. Ga naar temper.works/dashboard-client.
  2. Selecteer de functie met te controleren checkouts. 
  3. Scroll naar beneden voor de shift met één of meerdere te controleren checkouts.
  4. Reageer op de checkout. 
  5. In dit scherm zie je de optie 'Flexpools met (naam freelancer)' Tik de gewenste box aan en accepteer checkout om ze een uitnodiging te sturen.

Freelancer uit Flexpool verwijderen:
(
Let op alleen mogelijk voor de vertegenwoordiger(s) van het account)

  1. Ga naar temper.works/dashboard-client.
  2. Selecteer de in de header Flexpools.
  3. Selecteer de desbetreffende functie.
  4. Klik op de foto van de freelancer die verwijderd moet worden.
  5. In het visitekaartje van de freelancer, klik op Verwijder uit pool knop.

Heeft u het antwoord gevonden?