Het komt vaak voor dat de samenwerking met een freelancer goed bevalt. Zo goed zelfs, dat je hem of haar graag aan je vaste team wilt toevoegen. Logisch! Indien je een overeenkomst aan wil gaan met een Temper, ben je ons een vergoeding verschuldigd. Dit staat beschreven in artikel 7 van de Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers. Deze vergoeding ter indiensttreding is natuurlijk alleen te voldoen als de opdrachtnemer akkoord gaat. Neem uiterlijk binnen 14 dagen na het aangaan van een overeenkomst contact op via support@temper.works.

Een Temper mag maximaal 660 uur per jaar werken bij één opdrachtgever. Over het verschil tussen dit maximum en het aantal gewerkte uren wordt een vergoeding van € 2,- per uur excl. btw berekend. 

Rekenvoorbeeld
Restaurant De Kleine Jongen maakt graag gebruik van de diensten van André - freelancer via Temper. Zo graag, dat het restaurant de freelancer al 412 uur heeft ingezet in alleen 2017. De zomer staat voor de deur en het restaurant zou André graag toevoegen aan de groep van vaste werknemers. Ervan uitgaande dat André dit ook ziet zitten, bedraagt de vergoeding voor het in dienst nemen van André (660 uur - 412 uur) x €2,– excl. btw = €496,– totaal.

Heeft u het antwoord gevonden?