Bijna iedereen in Nederland doet jaarlijks aangifte inkomstenbelasting. Tijdens deze aangifte geef je aan wat je in het voorgaande kalenderjaar hebt verdiend en hebt uitgegeven. Wanneer je in loondienst werkt is het werk grotendeels al gedaan door de Belastingdienst. Als freelancer ben je zelf verantwoordelijk voor je belastingaangifte en het bijhouden van een financiële administratie, welke je normaal gesproken zeven jaar moet bewaren. De inkomstenbelasting is persoonsgebonden en de situatie is voor een ieder verschillend. 

Let op: niets in dit artikel kan gezien worden als belastingadvies - beschouw het daarom als hulpmiddel.  

Belastingadvies

Als je twijfelt tijdens het doen van je aangifte raden wij aan om contact op te nemen met een professioneel belastingadviseur voor een gedegen (belasting)advies.

Tip: noteer de verschillende bedragen op een los vel papier tijdens het doorlopen van onderstaande stappen, zodat je ze gemakkelijk terug kunt vinden als je de bedragen aan de Belastingdienst doorgeeft.

Had u een onderneming?
Met het btw nummer ben je een eenmanszaak gestart. Een logisch antwoord op deze vraag is dus 'ja'.

Was u ondernemer voor de inkomstenbelasting?
De definitie die de Belastingdienst hanteert is 'een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal'. Als freelancer doe je weinig investeringen in kapitaal, maar verricht je met name arbeid. Deze vraag is onderwerp van discussie voor de inkomstenbelasting. Het antwoord is namelijk van invloed op de wijze waarop je jouw inkomsten en uitgaven op geeft en je aangifte inkomstenbelasting doet: als (1) winst uit onderneming of als (2) resultaat uit overige werkzaamheden. 

Eerstgenoemde is lastiger en kost meer tijd, maar biedt meer fiscaal voordeel. Voor ons een goede reden om in dit artikel uit te gaan van deze aanpak: winst uit onderneming. 

Tip: tel al je inkomsten (inclusief loon) bij elkaar op. Blijf je onder de 6000? Dan is het waarschijnlijk verstandiger om voor optie twee te gaan: resultaat uit overige werkzaamheden. Je hebt de fiscale voordelen die optie één - winst uit onderneming - geeft niet nodig vanwege het geringe bedrag. 

Kies je voor ‘winst uit onderneming’: antwoord met ja en ga verder met dit artikel. Kies je voor ‘resultaat uit overige werkzaamheden’: beantwoord deze vraag met nee en klik dit artikel weg. De aangifte is dan namelijk redelijk eenvoudig. 

Naam onderneming
Op het aanvraagformulier van het btw nummer heb je een handelsnaam bedacht. Deze kun je hier invullen.

Is de naam van de onderneming in 2016 gewijzigd?
We gaan uit van niet.

Omschrijving van de activiteiten
Op het aanvraagformulier voor het btw nummer heb je een omschrijving van je activiteiten opgegeven. De meeste freelancers die via Temper werken verrichten zelfstandig opdrachten in de horeca.

Ondernemingsvorm
Dit is logischerwijs de eenmanszaak.

Is een gedeelte van de onderneming in het buitenland gevestigd
We gaan uit van niet.

Heeft de onderneming inkomsten waarop buitenlandse bronbelasting is ingehouden, zoals rente, dividend of royalty's?
We gaan er van uit dat dit niet het geval is.

Wijkt het boekjaar af van het kalenderjaar?
Dit is alleen in hele uitzonderlijke omstandigheden het geval. Een kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het boekjaar is het jaar waarover je je resultaten berekend. Sommige seizoensafhankelijke bedrijven kiezen ervoor om deze van elkaar te scheiden. We houden het simpel door het boekjaar gelijk te houden aan het kalenderjaar. In dit geval is het boekjaar dus van 1 januari t/m 31 december en vullen we ja in. 

Is deze onderneming in dit boekjaar gestart?
De vraag is wanneer je je onderneming bent begonnen. Wij gaan er vanuit dat je je onderneming vorig jaar bent gestart - tijdens het boekjaar. In dit geval vul je ‘ja’ in. 

Hebt u de onderneming in dit boekjaar (geheel of gedeeltelijk) gestaakt of doorgeschoven?
Gestaakt betekent hier gestopt. Doorschuiving houdt in dat iemand anders je onderneming heeft voortgezet of dat je van rechtspersoon bent veranderd. Wij gaan er vanuit dat het freelancen je goed bevalt en dat je je onderneming dus niet hebt gestaakt of doorgeschoven. 

Had u nog een onderneming?
We gaan uit van niet. Mocht je een andere onderneming hebben dan raden we je aan om een belastingadviseur in te schakelen om je zodoende kostbare tijd te besparen.

Gebruikte u 1 of meer bestelauto's of personenauto's van de onderneming ook privé?
Heb je een auto die je in zakelijk verband gebruikt, maar die je niet in je ondernemingsvermogen onderbrengt, dan kies je hier voor nee. 

Is in deze onderneming willekeurig afgeschreven op bedrijfsmiddelen in Nederland?
Je mag onder andere willekeurig afschrijven wanneer je voldoet aan het urencriterium en je recht hebt op startersaftrek. Recht op startersaftrek heb je indien je voldoet aan het urencriterium. Je voldoet aan het urencriterium wanneer je het afgelopen jaar 1225 uur in je onderneming hebt gestopt. We gaan voor nee. 

Zijn in deze onderneming agrarische activiteiten verricht?
Bij agrarische activiteiten kun je bijvoorbeeld denken aan landbouw. Wij vullen hier nee in. 

Is het waarderingsstelsel van activa of passiva gewijzigd?
Wij vullen hier nee in.

Hebt u winst uit zeescheepvaart die u volgens de tonnageregeling wilt berekenen?
Wij gaan uit van niet.

Hebt u deze onderneming vanuit een bv geruisloos voortgezet binnen de inkomstenbelasting?
Indien dit voor jou het geval is raden we je aan om een belastingadviseur in te schakelen. Wij gaan uit van nee.

Hebt u vrijgestelde winstbestanddelen?
Wanneer je op het vraagteken klikt kun je zien welke winstbestanddelen zijn vrijgesteld. Bij ons is hier geen sprake van, dus wij kiezen voor nee. 

Hebt u onroerende zaken aan de onderneming onttrokken?
Wij gaan uit van niet.

Hebt u onroerende zaken vanuit het privévermogen ingebracht?
We gaan er wederom van uit dat dit niet het geval is geweest.

Hebt u overige activa vanuit het privévermogen ingebracht of aan de onderneming onttrokken?
Hier wordt het interessant, dus we raden je aan om goed op te letten. Gebruik je namelijk bijvoorbeeld een laptop, telefoon, een auto of een scooter voor je bedrijfsvoering? Dan kun je er onder omstandigheden voor kiezen om deze onder te brengen in je ondernemingsvermogen, waardoor deze een bedrijfsmiddel wordt. Een bedrijfsmiddel wordt met de jaren minder waard. 

Deze waardevermindering (wat eigenlijk een verlies is) noemen we afschrijvingskosten. Deze kosten worden in mindering gebracht op je resultaat, wat een verlaging van de belastingdruk kan betekenen. 

Indien je een product volledig zakelijk gebruikt breng je deze onder in je onderneming en zijn de volledige kosten aftrekbaar. Mocht je een product zowel privé als zakelijk gebruiken en besluiten om deze eveneens in je onderneming onder te brengen, dan zijn de kosten aftrekbaar voor zover deze zakelijk wordt gebruikt. 

Voorbeeld: Ik heb een scooter die ik voor 50% gebruik om naar mijn opdrachtgevers te rijden en voor 50% gebruik in mijn vrije tijd. Ik breng deze onder in mijn ondernemingsvermogen. Ik mag dan 50% van de kosten die ik voor mijn scooter maak - zoals bijvoorbeeld benzine en onderhoud - aftrekken. Ik gebruik deze scooter namelijk maar voor 50% zakelijk. Verder gebruik ik mijn telefoon alleen zakelijk en breng ik deze volledig onder in mijn ondernemingsvermogen. Het is belangrijk dat ik alle documentatie, zoals het eigendomsbewijs, de facturen en de bonnetjes van al mijn gemaakte kosten goed bewaar. Zodat ik precies aan kan tonen welke kosten ik heb gemaakt als ik eventueel ooit door de Belastingdienst gecontroleerd zou worden. Mocht je besluiten om een vervoermiddel niet in je ondernemingsvermogen onder te brengen, dan kun je wel later tijdens deze aangifte je zakelijke kilometers declareren. 

Ik gebruik mijn scooter zowel zakelijk als privé, dus ik breng hem onder in het ondernemingsvermogen. Met de telefoon - die ik volledig zakelijk gebruik - doe ik hetzelfde. 

Tip: Je dient per jaar te bepalen hoeverre je je bedrijfsmiddel privé of zakelijk hebt gebruikt. Gebruik ik mijn scooter bijvoorbeeld volgend jaar voor 90% zakelijk, dan mag ik bij mijn volgende aangifte de kosten voor 90% aftrekken.

Omschrijving
Probeer zo uitgebreid mogelijk te omschrijven om wat voor product het gaat. Denk hierbij aan het merk, het type, de kleur en het jaartal van productie. 

Voorbeeld: Ik rijd op een Vespa LX Touring 25KM 2014. Voorbeeld: Ik bel met een iPhone 6 Black Spacegrey 2015 

Bedrag
Hier vul je in wat het product waard was aan het begin van het boekjaar, dus op 1 januari. 

Voorbeeld: Mijn scooter is twee jaar oud. Ik heb hem laten taxeren. Uit de taxatie bleek dat hij op 1 januari 2016 nog €2400 waard was. Mijn telefoon was op 1 januari 2016 €500 waard. 

Is een toegekende of ontvangen schadeloosstelling (geheel of gedeeltelijk) buiten de fiscale winst gehouden?
We gaan uit van niet.

Hebt u recht op research-en-developmentaftrek (RDA)?
We gaan uit van niet.

Hebt u investeringen gedaan waarvoor recht bestaat op investeringsaftrek?
Onder de investeringsaftrek vallen de milieu-investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Verkopers van producten, die hieronder kunnen vallen, kunnen je informeren over de voorwaarden voor de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek. Je hebt recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek indien je in het jaar €2300 (exclusief btw) hebt uitgegeven aan de aanschaf van bedrijfsmiddelen. In deze berekening mag je alleen bedrijfsmiddelen meenemen die ieder afzonderlijk minimaal €450 (exclusief btw) hebben gekost. 

Voorbeeld: Ik ga hier voor nee omdat ik de scooter die ik heb ondergebracht in mijn ondernemingsvermorgen al had en ik verder geen investeringen heb gedaan. 

Hebt u recht op doorgeschoven investeringsaftrek uit een voorgaand jaar?
Nee.

Moet u een desinvesteringsbijtelling aangeven?
Nee.


Opbrengsten
-> Opbrengsten uit leveringen en diensten

Hier vul je in wat je met je werkzaamheden als freelancer exclusief btw hebt verdiend. 

Voorbeeld: In mijn geval is dat €6000 geweest.

Afschrijvingen
-> Overige materiële vaste activa

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een telefoon, een scooter en/of een laptop uit je ondernemingsvermogen.

Voorbeeld: Ik heb besloten om mijn scooter en telefoon onder te brengen in mijn ondernemingsvermogen. Het zijn hiermee bedrijfsmiddelen geworden. Mijn scooter en telefoon worden ieder jaar minder waard. Deze waardevermindering noemen we afschrijvingskosten. De gangbare regel is dat je een bedrijfsmiddel in 5 jaar afschrijft. Dat betekent dat je ieder jaar 20% van de waarde als afschrijvingskosten hebt, mits je dit bedrijfsmiddel volledig zakelijk gebruikt. Ik gebruik de telefoon volledig zakelijk, dus hiervoor schrijf ik 20%. Oftewel, 20% van €500 is €100. 

Verder heb ik nog mijn scooter. Mijn scooter is €2500 waard; 20% van €2500 is €500. Maar ik gebruik hem maar voor 50% zakelijk, dus ik mag de helft van de kosten afschrijven. Oftewel, 50% van €500 is €250. 

In totaal is dat €100 afschrijvingskosten op mijn telefoon en €250 afschrijvingskosten op mijn scooter. Hier vul ik €350 in. 

Overige bedrijfskosten
-> Auto en transportkosten

Ik heb er voor gekozen om mijn scooter onder te brengen in mijn ondernemingsvermogen en mag hier dus niet €0,19 per kilometer als kosten opgeven. Stel dat je een vervoermiddel hebt die je af en toe zakelijk gebruikt en welke je niet in je ondernemingsvermogen hebt ondergebracht, dan kun je hier het aantal zakelijke kilometers keer €0,19 invullen. In deze €0,19 worden alle kosten met betrekking tot het betreffende vervoermiddel meegenomen. Als dit bijvoorbeeld een auto is, kun je niet ook nog daarnaast je parkeerkosten aftrekken.

-> Onderhoudskosten van overige vaste materiële activa
Hierbij kun je denken aan reparaties en onderhoud van je bedrijfsmiddelen. 

Voorbeeld: Mijn scooter heeft een grote onderhoudsbeurt gehad vorig jaar. Dit heeft €300 gekost. Ik gebruik mijn scooter voor helft zakelijk, dus ik mag 50% van die €300 opgeven als kosten. Oftewel €150. Verder heb ik het scherm van mijn iPhone moeten laten vervangen voor €100. Ik gebruik mijn iPhone volledig zakelijk dus ik mag deze €100 volledig aftrekken. €100 plus €150 maakt €250. 

-> Andere kosten
Hierbij kun je denken aan de gebruikskosten en de factoringkosten die je aan Temper hebt betaald, maar bijvoorbeeld ook aan de kosten voor je verzekering, telefoon, laptop en vervoersmiddelen. Je mag de kosten aangeven voor zover je deze zakelijk hebt gemaakt. 

Voorbeeld: 

 • Voor de klussen die ik via Temper pak betaal ik €1 per gewerkt uur aan gebruikskosten. Ik pak mijn facturen erbij en zie dat ik totaal €100 aan gebruikskosten heb betaald;
 • Ik kies vaak voor drie dagen uitbetaling en betaal daar vervolgens per klus 3,5% factoringkosten over. Aan factoringkosten heb ik afgelopen jaar €30;
 • Ik heb mijn telefoonrekeningen bij elkaar opgeteld, dat was €500 in totaal;
 • De scooter gebruik ik voor de helft zakelijk. Ik heb hier benzinekosten voor gemaakt en verzekeringskosten voor betaald. Mijn benzinekosten bedragen €500 en mijn scooterverzekering heeft mij het afgelopen jaar in totaal €600. Beide kosten mocht ik voor 50 procent aftrekken. De helft van €500 is €250 en 50% van €600 is €300 . In totaal bedragen de kosten van mijn scooter €550;
 • Ik heb ook nog een freelancer aansprakelijkheidsverzekering welke me jaarlijks €100 kost;

In totaal zijn mijn kosten op een rijtje:
Gebruik €100
Factoring €30
Telefoon €500
Scooter €550
Aansprakelijkheid €100
Totaal andere kosten: €1280 

Buitengewone baten en lasten
-> Overige buitengewone baten

Onder de overige buitengewone baten valt de korting die je op je btw hebt verkregen wanneer je gebruik maakte van de kleineondernemersregeling. 

Voorbeeld: Ik heb vorig jaar €7260 (inclusief btw) verdiend en de kleine ondernemersregeling toegepast bij mijn btw aangiften. In eerste instantie moest ik 21% van dit bedrag afdragen, wat neerkomt op €1524. Omdat ik dit gehele bedrag als korting heb gekregen op mijn btw mag ik deze opgeven als 'overige buitengewone baten'. 

Volledige korting op de btw is tot een maximum van €1345. Tussen €1345 en €1883 geldt een gedeeltelijke korting.

We hebben het resultaat zojuist berekend met een winst- en verliesrekening. De winst gaan we nu weer berekenen, maar dan op een andere manier. Dit doen we aan de hand van een balans. We kijken welke bezittingen en schulden je had en berekenen zodoende de winst. De uitkomst van de volgende berekening moet overeenkomen met de uitkomst van bovenstaande winst- en verliesrekening. 

Materiële vaste activa
-> Overige materiële vaste activa

Wat zijn de bezittingen uit jouw ondernemingsvermogen waard?

Voorbeeld:
Kosten van aanschaf of voortbrenging:
De scooter was €2500 en de telefoon €600. Totaal maakt dit €3100.
Boekwaarde begin boekjaar: 

 • Allereerst de scooter. Deze was aan het begin van het jaar €2500 waard;
 • Dan de telefoon. Deze was aan het begin van het jaar €600 waard;
 • €600 plus €2500 maakt €3100 totaal.

Boekwaarde einde boekjaar:

 • Mijn scooter was aan het begin van het boekjaar €2500 waard. Op de scooter heb ik €250 afgeschreven. €2500 minus €250 maakt €2250. Mijn scooter was dus aan het einde van het boekjaar €2250 waard;
 • Mijn telefoon was aan het begin van het boekjaar €600 waard en ik heb €100 afgeschreven. Dit geeft een waarde van €500 op 31 december;
 • €2250 plus €500 maakt €2750 totaal.

Vorderingen
-> Vordering omzetbelasting

Was de Belastingdienst jou nog geld verschuldigd over 2016 en heb je dat pas in 2017 ontvangen? Of moet je dit nog krijgen? Noteer dat bedrag hier. In het geval je geen vordering omzetbelasting hebt vul je hier niks in. 

-> Handelsdebiteuren
Heb je in 2016 een klus gedaan maar ben je pas in 2017 voor deze klus uitbetaald, dan zijn dit vorderingen op handelsdebiteuren. Als dit niet het geval is vul je hier niks in.

Liquide middelen
De meeste freelancers die via Temper werken zullen geen zakelijke rekening hebben, maar hun privérekening gebruiken om inkomsten te ontvangen. Als je geen zakelijke rekening hebt vul je hier niks in.

Heads up: het is belangrijk dat je nu de boekwaarde begin boekjaar en de boekwaarde einde boekjaar van de totale activa op een los vel noteert, deze heb je zometeen nog nodig. 

Ondernemingsvermogen
-> Eigen Vermogen

Het eigen vermogen is het verschil tussen je bezittingen (die je hebt berekend in het voorgaande scherm) minus je schulden (die je gaat berekenen op het scherm waar je nu naar kijkt). Indien je geen schulden hebt gemaakt namens jouw bedrijf, dan kun je gelijk je eigen vermogen berekenen. Dit doe je door het totaal aan bezittingen voor zowel het begin als het einde van het boekjaar minus €0 te doen.

 Voorbeeld: Ik heb geen schulden gemaakt namens mijn bedrijf, dus ik hoef hier verder niet veel te doen. Wel dien ik het eigen vermogen van mijn onderneming op te geven. Het eigen vermogen is het totaal van mijn bezittingen minus mijn schulden. Ik moet dit voor zowel het begin boekjaar als het einde boekjaar invullen. 

Mijn totale bezittingen heb ik op het voorgaande scherm berekend. Op 1 januari: €3100 en op 31 december €2750. Mijn schulden waren zowel op 1 januari als op 31 december €0. Kortom, mijn eigen vermogen bedroeg op 1 januari €3100 en op 31 december €2750.

Bij het uitgangspunt dat je gedurende het jaar start, ga je meestal uit van een beginbalans van 0. Alles wat je vanuit het privévermogen tot de onderneming gaat rekenen (scooter, iPhone) wordt als storting gezien.

Zoals eerder aangegeven zijn we de winst nu op een andere manier aan het berekenen. Bij de vorige methode - waarbij we de winst- en verliesrekening op hebben gesteld - hebben we allemaal kosten opgegeven, zoals benzine-, verzekering- en afschrijvingskosten. 

Nu hebben we de schulden van de bezittingen afgetrokken, maar hierbij is geen rekening gehouden met het geld dat is uitgegeven voor de kosten die we in onze vorige berekening hebben gemaakt. Dit verschil wordt gecorrigeerd aan de hand van privéonttrekkingen en privéstortingen. Privéontrekkingen zijn niets anders dan de uitgaven die je hebt gedaan om je rekeningen te betalen. Privéstortingen zijn de stortingen die je vanuit je privévermogen in je ondernemingsvermogen hebt gedaan. 

Ga terug naar je winst- en verliesrekening en noteer je saldo. 

Voorbeeld : Het saldo van mijn winst- en verliesrekening was positief - een winst van 5644. 

Ga vervolgens naar de balans toe en trek de boekwaarde begin boekjaar van de boekwaarde eind boekjaar af.

 Voorbeeld: Bij mij is dat 2750 minus 3100, wat -350 maakt - een verlies van 350. 

Je zult een verschil zien tussen de winst die je aan de hand van de balans hebt berekend en de winst die je aan de hand van de winst- en verliesrekening hebt berekend. 

Voorbeeld: Deze berekening komt niet overeen met de berekening aan de hand van mijn winst- en verliesrekening, daaruit bleek immers dat ik een winst had gemaakt van 5644. Mijn balans geeft aan dat ik een verlies heb gemaakt van 350,-. Het verschil tussen -350 en 5644 geeft 5994. 

Dit verschil gaan we corrigeren aan de hand van de privéontrekkingen en de privéstortingen. 

De uitkomst van de balans is lager dan de winst en verliesrekening
Is de berekening aan de hand van de balans lager uitgevallen dan de berekening aan de hand van de winst- en verliesrekening? Dan ga je het verschil corrigeren aan de hand van privéontrekkingen. 

Voorbeeld: Het verschil tussen enerzijds mijn balans en anderzijds winst- en verliesrekening bedroeg €5994. De uitkomst van mijn winst- en verliesrekening was hoger dan die van mijn balans. Ik heb dus €5994 onttrokken aan mijn onderneming. Door dit in te vullen bij privéonttrekkingen wordt dit verschil gecorrigeerd.

De uitkomst van de balans is hoger dan de winst en verliesrekening
Dan corrigeer je dit verschil aan de hand van privéstortingen.

Ondernemersaftrek:
-> Werkt u minimaal 1225 uur in de onderneming?

Indien je afgelopen jaar meer dan 1225 uur in je onderneming hebt gestopt, dan voldoe je aan het urencriterium en vul je hier ‘ja’ in. Indien je aan het urencriterium voldoet kom je in aanmerking voor heel veel aftrekposten, hetgeen fiscaal gezien zeer aantrekkelijk is. 

Voorbeeld: Ik heb het afgelopen jaar 750 uur besteed aan het vervullen van opdrachten, het werven van nieuwe klanten, het zoeken naar nieuwe klussen op het Temper platform en het reizen naar mijn opdrachtgevers. Ik voldoe dus niet aan het urencriterium. 

Heeft u het antwoord gevonden?