Als je al staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) heb je automatisch een btw-nummer. Je dient de activiteiten van je onderneming zo volledig mogelijk te beschrijven. Het kan zijn dat deze beschrijving nog niet voldoende aansluit bij de werkzaamheden die je via Temper in de horeca zal gaan verrichten. 

Activiteiten toevoegen aan beschrijving onderneming
Download een formulier op de website van de KvK om bedrijfsactiviteiten te laten vervallen en/of toe te voegen. Dit is formulier 14

Voorbeeld activiteit
Catering- en horecawerkzaamheden.


Heeft u het antwoord gevonden?