Wanneer een FreeFlexer niet voldoet aan de vaardigheden welke de functie vereist, mag de freelancer kosteloos naar huis worden gestuurd. De FreeFlexer voldoet dan immers niet aan de vereiste vaardigheden waarvan hij in eerste instantie heeft aangegeven hier wel over te beschikken. 

Indien een FreeFlexer niet aan de vereiste vaardigheden voldoet en om die reden (eerder) naar huis wordt gestuurd, mag de FreeFlexer alleen uitchecken wat hij/zij daadwerkelijk heeft gewerkt en heeft hij/zij geen recht meer op minimaal 50% van de oorspronkelijke shift. Let op, dit kan alleen als de vaardigheden aantoonbaar in de functie waren opgenomen.

Heeft u het antwoord gevonden?