Let op onderstaande kleineondernemersregeling loopt tot 1 januari 2020: 

Betaal je als FreeFlexer minder dan € 1.883,- per jaar aan btw? Goed nieuws! Je kan in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) en hoeft minder of helemaal geen btw af te dragen.

Werk je 1 à 2 keer in de week voor jezelf? Check dan zeker bij de Belastingdienst of je in aanmerking komt voor deze regeling.

Let op: vermindering van btw betekent niet dat je geen belasting hoeft af te dragen. Houd ook rekening met je jaarlijkse inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek.

1. Zo werkt de kleineondernemersregeling tot 1 januari 2020
Ieder kwartaal doe je aangifte omzetbelasting. Je vult online in wat je in dat kwartaal excl. btw hebt verdiend en wat je in dat kwartaal excl. btw hebt uitgegeven. De kleineondernemersregeling pas je toe op al je inkomsten over het gehele jaar. 

Voorbeeld van verdiensten over een geheel jaar:
                       excl. btw                 incl. btw                   21% btw
Inkomsten
:    €5000,-                  €6050,-                   €1050,-
Kosten:          €100,-                     €121                          €21

Wat ben je verschuldigd aan de Belastingdienst? Dat is de btw van je inkomsten min de btw van je kosten. In bovenstaande voorbeeld: €1050 - €21 = €1029,-. Omdat dit bedrag lager is dan €1883,- kan je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Als je minder dan €1345,- aan btw dient af te dragen, hoef je mogelijk helemaal geen belasting af te dragen. 

2. Kom ik in aanmerking voor de KOR?
Om gebruik te maken van de kleineondernemersregeling moet je aan 4 voorwaarden voldoen:

  • Je onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de btw. Of je hebt op tijd een ontheffing van de Belastingdienst gekregen.
  • Jouw bedrijf is een ‘natuurlijk persoon’. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van een eenmanszaak of een officieel samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Een rechtspersoon, waaronder een besloten vennootschap, kan dus geen aanspraak maken op deze regeling.
  • Na de aftrek van de voorbelasting hoef je minder dan € 1.883,- per jaar aan btw te betalen. Voorbelasting is de btw van je gemaakte kosten. Die mag je aftrekken bij de kwartaalaangifte omzetbelasting.


3. Hoe pas ik de kleineondernemersregeling toe?

Tijdens je aangifte omzetbelasting kun jij je vermindering invullen bij vraag 5d. Er zijn 2 manieren waarop je de regeling kan toepassen:

1. Btw ieder kwartaal afdragen: Betaal elk kwartaal je verschuldigde omzetbelasting. Bereken voor de aangifte omzetbelasting in kwartaal 4 of je recht hebt op vermindering voor dit jaar. Is dit het geval? Vul dan bij 5d het bedrag in waar jij recht op had gehad voor alle kwartalen. 

Voorbeeld: 

  1. Jij hoeft dit jaar geen omzetbelasting te betalen. De btw die je tot nu toe betaald hebt:  Q1 €50,-          Q2 €20,-            Q3 €20,-
  2. Voor Q4 zou je €10,- moeten afdragen. Die ga je nog in vermindering brengen. 
  3. Bij vraag 5d vul je in: €100,-

2. Btw niet ieder kwartaal afdragen: Je kan ervoor kiezen om bij elke kwartaalaangifte, op de laatste pagina bij 5D, het bedrag dat je in eerste instantie verschuldigd zou zijn, in te vullen in het vakje ‘vermindering volgens kleineondernemersregeling’. Je aangifte komt dan op 0 uit, waardoor je niet meteen btw hoeft af te dragen. Blijkt aan het einde van het jaar dat je toch de grens van de kleineondernemersregeling hebt overschreden? Dan moet je alsnog btw afdragen. Zorg dus dat je dit bedrag (het totaal ontvangen belasting in een jaar) altijd opzij zet.

Twijfel je of je mee kan doen aan de KOR (2019)? Check de site van de Belastingdienst.

4. De kleineondernemersregeling verandert per 1 januari 2020.
Vanaf volgend jaar wordt de kleineondernemersregeling gemoderniseerd. Dat betekent dat de KOR niet meer gaat over de btw die je op jaarbasis ontvangt, maar over je jaaromzet.

Ondernemers met maximaal € 20.000,- omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht. Dit betekent dat je dat geen btw factureert aan opdrachtgevers en dus geen omzetbelasting hoeft te doen. Omdat je geen btw meer ontvangt, mag je ook je btw die andere ondernemers aan jou factureren - bijvoorbeeld als je kosten maakt voor je onderneming - niet meer aftrekken.

Wat zijn de voorwaarden van de nieuwe kleineondernemersregeling?
Net zoals bij de huidige kleineondernemersregeling is er bij de nieuwe regeling ook een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  • Je bent btw-ondernemer.
  • Je onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Je omzet is niet hoger dan € 20.000,- per kalenderjaar.

Wil je meedoen met de nieuwe KOR? Meld je dan aan via de Belastingdienst.

Twijfel je of je mee kan doen aan de nieuwe KOR (2020)? Check of jij gebruik kan maken van de nieuwe KOR.

Heeft u het antwoord gevonden?