Temper hanteert onder meer een ratingsysteem om een opdrachtgever inzicht te geven in de kwaliteiten van een opdrachtnemer. Als opdrachtnemer ontvang je na afloop van je shift, tijdens de beoordeling van jouw checkout, een rating die uiteen kan lopen van 1 tot 5 sterren. 

1 = slecht, 2 = onvoldoende, 3 = redelijk , 4 = goed, 5 = uitstekend

De opdrachtgever heeft naast het geven van een sterrenrating, ook de mogelijkheid om de keuze van de rating schriftelijk toe te lichten, maar zij is hiertoe niet verplicht. 

Ik ben het niet eens met de rating die ik heb gekregen
Alleen wanneer je in de veronderstelling bent dat de opdrachtgever een fout heeft gemaakt bij het toekennen van de rating, is het raadzaam om de opdrachtgever hier per mail over te benaderen. Over het algemeen raadt Temper het af om een opdrachtgever te benaderen over een beoordeling. Wanneer een opdrachtgever zich namelijk niet meer vrij voelt in het geven van een beoordeling, komt dit het ratingsysteem niet ten goede.

Let op: Het uurtarief en de vereiste vaardigheden van een functie kunnen een grote rol spelen bij de toekenning van een beoordeling. Houd er rekening mee dat opdrachtgevers niet zo maar 5 sterren geven en dat alleen een rating van 1 of 2 sterren een onvoldoende betekent.

Heeft u het antwoord gevonden?