Er zijn geen aangenomen freelancers
Je kunt alleen een shift offline halen wanneer er geen aangenomen freelancers op staan. Zo haal je een shift offline:

  1. Ga naar 'Planning' (bovenaan in de header)
  2. Klik op de desbetreffende shift
  3. Wijs alle openstaande aanmeldingen af
  4. Klik op het kruisje in het grijze profiel:


Ik wil een shift annuleren waar freelancers op zijn aangenomen

Wanneer een freelancer is aangenomen op de shift, dien je onderstaand stappenplan te volgen:

1. Annuleer alle aangenomen freelancers. Klik op de puntjes in de kaartjes van de freelancer en bevestig: 'Zeg [naam freelancer] af.'
2. Als het binnen de annuleringstermijn valt, zie je een waarschuwingsscherm die vermeld dat de freelancer het recht krijgt om 50% te claimen van de oorspronkelijke inkomsten. Bevestig dit als je akkoord bent met deze mogelijke claim.
3. De shift heeft geen aangenomen freelancers meer. Wijs aanmeldingen ook af. Klik op 'bewerk' bovenaan het scherm.
4. Verlaag het aantal posities naar 0 door op het lege vakje boven de 1 te klikken.
5. Klik op opslaan. Je shift heeft geen beschikbare posities meer voor freelancers om op te reageren.

Let op wanneer je een freelancer annuleert binnen de annuleringstermijn, krijgt deze de mogelijkheid 50% te claimen. Deze claim kan ingetrokken worden binnen 5 dagen na het sturen van schriftelijk bewijs waarbij de freelancer afziet van de claim. 

Een tip, was het met wederzijds goedkeuren? Zorg dat je dit via een bericht van de freelancer hebt en stuur het naar [email protected] of via de chat. Support kan de claim verwijderen of de claim mogelijkheid ontnemen binnen 5 dagen.

Heeft u het antwoord gevonden?