Het kan voorkomen dat je per ongeluk iemand hebt gemarkeerd als freelancer die voortaan uitgesloten moet worden. Uitgesloten freelancers zijn freelancers waarvan je hebt aangegeven bij de checkout dat je wenst dat ze niet meer bij jou kunnen reageren op shifts.

Hoe kun je iemand weer toegang geven tot jouw shifts?

  1. Ga naar je menu door op 'Hi [naam]' te klikken.
  2. Klik op 'Uitgesloten freelancers'
  3. Hier kun je inzien wie jij hebt uitgesloten, ook voor meerdere locaties. Klik op 'deblokkeer' bij de freelancer die je weer toegang wilt geven tot jouw shifts.

Heeft u het antwoord gevonden?