Er is iets veranderd in de manier waarop we factureren. Om de facturatie te vereenvoudigen, staan de gebruikskosten vanaf nu volledig op de factuur van de opdrachtgever en niet meer voor een deel op die van de freelancer. Dit betekent dat de opdrachtgever nu € 3,- in plaats van € 2,- gebruikskosten betaalt en de opdrachtnemer € 0,- in plaats van € 1,-. 

In de praktijk verandert er niets
De balans is na deze eenmalige wijziging in de gebruikskosten ongewijzigd omdat het minimumtarief van € 13,- per uur in stand blijft. Onderaan de streep verandert er in de praktijk dus niets. Een opdrachtgever betaalt nog steeds evenveel voor een freelancer en een freelancer verdient nog steeds hetzelfde met een klus.

Voorbeeld: Eerder zette je een bedieningsshift online voor €16,- (14+2). De freelancer kreeg vervolgens €14,- maar droeg €1,- per gewerkt uur af.  Nu zet je een bedieningsshift online voor €16,- (13+3). De freelancer krijgt ditmaal €13,- maar draagt geen kosten meer af. Onderaan de streep verandert er in de praktijk dus niets.

Heeft u het antwoord gevonden?