Er is iets veranderd in de manier waarop we factureren. Om de facturatie makkelijker te maken, staan de gebruikskosten vanaf nu volledig op de factuur van de opdrachtgever. Dit betekent dat de opdrachtgever nu € 3,- in plaats van € 2,- gebruikskosten betaalt en de FreeFlexer € 0,- in plaats van € 1,-.

In de praktijk verandert er niets

De balans is na deze eenmalige wijziging in de gebruikskosten ongewijzigd, omdat het minimumtarief van € 13,- per uur in stand blijft. Onderaan de streep verandert er in de praktijk dus niets. Een opdrachtgever betaalt nog steeds evenveel voor een FreeFlexer en een FreeFlexer verdient nog steeds hetzelfde met een klus.

Voorbeeld:  Eerder reageerde je op een shift van € 16,-. Je zag op je factuur achteraf dat er € 17,- werd berekend en er vervolgens € 1,- werd ingehouden, waardoor je uit kwam op € 16,-. Vanaf nu zie je direct € 16,- staan en draag je geen kosten meer af voor het platform.

Heeft u het antwoord gevonden?