Als een freelancer naar tevredenheid gewerkt heeft, dan voeg je hem of haar toe aan je Flexpool. Dit is een groep van bijzondere freelancers die hebben bewezen in deze specifieke functie te kunnen presteren. Bij het plaatsen van shifts binnen deze functie kun je aangeven dat freelancers uit je Flexpool automatisch worden geaccepteerd als ze solliciteren.

Freelancer in Flexpool plaatsen:

  1. Ga naar temper.works/dashboard-client.
  2. Selecteer de functie met te controleren checkouts. 
  3. Scroll naar beneden voor de shift met één of meerdere te controleren checkouts.
  4. Bij akkoord, klik op de Accepteer checkout knop.
  5. In het volgende scherm bevestig je dat je deze freelancer in je Flexpool voor de specifieke functie van de gewerkte shift. 

Freelancer uit Flexpool verwijderen:

  1. Ga naar temper.works/dashboard-client.
  2. Selecteer de functie met de Flexpool waar verandering nodig is.
  3. Klik op de foto van de freelancer die verwijderd moet worden.
  4. In het TemperID van de freelancer, klik op Verwijder uit pool knop.
Heeft u het antwoord gevonden?