Alleen als je in Nederland mag werken kun je solliciteren op klussen via Temper. Iedereen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) - behalve Kroatië (pas vanaf 2020) - mag in Nederland werken. Heb je dit niet? Dan dien je een geldige verblijfstitel te hebben met de vermelding 'Arbeid vrij toegestaan' of ‘Arbeid als zelfstandige’.

Om te bepalen of jij in Nederland mag werken vraagt Temper namens de opdrachtgevers waarbij je gaat solliciteren om een scan van je paspoort of legitimatiebewijs te uploaden. Op dit document staat jouw identiteit vermeld.

Zie ook:

Belastingdienst - Wie mag in Nederland komen werken?

Heeft u het antwoord gevonden?