Als een opdrachtgever tevreden is over hoe jij bij hem hebt gewerkt, dan kan hij je uitnodigen voor zijn flexpool. Een flexpool is een groep FreeFlexers die goed presteert op een specifieke functie. Als je in een flexpool zit, is de kans groter dat je voor shifts wordt geaccepteerd. Zo beheer je je flexpool:

  1. Ga naar Mijn flexpools en klik op Naar flexpooloverzicht.

  2. Klik op de uitnodiging.

  3. Klik op Uitnodiging accepteren of Uitnodiging afwijzen.

  4. De flexpool wordt toegevoegd aan/verdwijnt uit je overzicht.

Wat als ik niet op 'Uitnodiging accepteren' kan klikken?
Je mag in maximaal 8 flexpools tegelijk zitten. Blijven de uitnodigingen binnenstromen? Goed bezig! Je kan alleen een nieuwe uitnodiging accepteren als je eerst een oude flexpoolplek opzegt. Zo doe je dat:

  1. Ga naar Mijn flexpools en klik op Naar flexpooloverzicht.

  2. Klik op de flexpool die je wil verlaten.

  3. Klik op Flexpool verlaten.

  4. De flexpool verdwijnt uit je overzicht.

Heb je het antwoord gevonden?