Afmelden als je nog wacht op reactie
Je mag je aanmelding intrekken zodat je niet meer beschikbaar bent om gekozen te worden.

Afmelden als je bent aangenomen voor een shift

Wil je je afmelden als de annuleringstermijn nog niet voorbij is? Dit kan zonder consequenties. Neem dan de volgende stappen:

  • Ga naar je klussenoverzicht in je Dashboard en klik op de shift waar je je voor wil afmelden.
  • Je komt bij de shift details terecht. Klik op 'Mijn shift afzeggen'.
  • Bevestig door te klikken op 'Shift afzeggen'.
  • Bovenaan verandert 'Aangenomen' in 'Zelf geannuleerd'.

Wil je je afmelden als de annuleringstermijn al verstreken is? Dan moet je zelf vervanging regelen om een no-show te voorkomen.

Heeft u het antwoord gevonden?