Als een opdrachtgever tevreden is over hoe jij bij hem hebt gewerkt, dan kan hij je uitnodigen voor zijn flexpool. Een flexpool is een groep FreeFlexers die goed presteert op een specifieke functie. Als je in een flexpool zit, is de kans groter dat je voor shifts wordt geaccepteerd. Zeker als de opdrachtgever ‘Automatisch accepteren flexpool’ aan heeft staan. Als er een bliksemschicht bij de shift staat, is deze functie ingeschakeld.

Jij accepteert of weigert uitnodigingen voor flexpools. Je mag in maximaal 8 flexpools tegelijkertijd zitten. Blijven de uitnodigingen binnenstromen? Goed bezig! Je kan alleen een nieuwe uitnodiging accepteren als je eerst een oude flexpoolplek opzegt.

Heeft u het antwoord gevonden?