Nadat de freelancer bij je gewerkt heeft, ontvang je een mailtje met de melding dat hij of zij heeft uitgecheckt. Ook zie je in je functie-overzicht dat er een checkout open staat die gecontroleerd dient te worden. In het menu linksboven zie je 'Checkouts' staan. Klik hier voor een overzicht van al je openstaande checkouts.

Je hebt nu twee opties. Indien de tijden en de pauze die de freelancer heeft voorgesteld kloppen, klik je op de groene knop 'Accepteer checkout'. Heeft de opdrachtnemer een foutje gemaakt? Dan kun je hem een 'Tegenvoorstel doen' met daarin de kloppende tijden. De freelancer hoeft jouw voorstel dan alleen nog te accepteren, waarna de shift is afgerond.

Accepteer checkout
Nadat je op 'Accepteer checkout' hebt geklikt, kun je de opdrachtnemer een beoordeling geven en aangeven of hij of zij op tijd was. Indien je een opdrachtnemer een lagere beoordeling geeft dan 5 sterren, raden we je aan om de opdrachtnemer van feedback te voorzien. Je kunt aangeven of je de freelancer een uitnodiging wilt versturen voor je flexpool. Indien je de freelancer nooit meer terug wilt zien, kun je het vakje 'Laat nooit meer hier reageren' aanvinken.

Klik op de groene knop  'Accepteer checkout' om de checkout af te ronden.

Tegenvoorstel doen
Klopt het voorstel van de opdrachtnemer niet? Dan kun je hem of haar een tegenvoorstel doen. Voer de tijden in welke volgens jou correct zijn.

Wederom kun je de opdrachtnemer van een beoordeling voorzien en hem of haar een uitnodiging sturen voor je flexpool. Je kunt je voorstel vervolgens 'Opslaan en voorleggen aan opdrachtnemer'. Zodra de opdrachtnemer het voorstel geaccepteerd heeft, is de checkout afgerond. Het kan zijn dat hij of zij ook een tegenvoorstel doet, waarna jij deze opnieuw kan beoordelen.

Indien de opdrachtnemer helemaal niet is op komen dagen, klik je op 'De opdrachtnemer heeft niet gewerkt'. Hij of zij zal dan een no show krijgen en indien dit onterecht is met ons contact opnemen.

Zodra je de checkout hebt afgerond, kun je de shift archiveren. Hier lees je hoe je dit doet.

Let op: Openstaande checkouts worden na 7 dagen automatisch door Temper goedgekeurd, omdat het betalingsproces pas gestart kan worden zodra de opdrachtgever de checkout geaccepteerd heeft.


Heeft u het antwoord gevonden?