Ik heb vervanging geregeld buiten het platform om, wat nu?

Indien je hebt gereageerd op een klus via het platform en een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen met de opdrachtgever, ben jij verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. Dit houdt in dat je zelf voor vervanging moet zorgen als je verhinderd bent. Vereist is dat de vervanger over de vaardigheden beschikt die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden. Indien je via het platform vervanging zoekt, kunnen alleen freelancers reageren die hebben bewezen dat zij over de vereiste vaardigheden beschikken. Wanneer je buiten het platform om vervanging regelt, moet je er zeker van zijn dat de vervanger in staat is de opdracht zelfstandig uit te voeren. 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als je een vervanger hebt gestuurd buiten het platform om?
Aangezien jij de opdrachtovereenkomst bent aangegaan met de opdrachtgever, ben jij nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoering van de klus. Indien jij je buiten het platform om laat vervangen, moet je rekening houden met de volgende zaken:

  1. Jij de opdrachtgever voor aanvang van de klus op de hoogte moet stellen over wie jou gaat vervangen; 
  2. Jij als verantwoordelijke dient uit te checken voor de gewerkte uren van je vervanger;
  3. Jij de gehele beoordeling ontvangt (incl. een eventuele 'te laat-beoordeling') voor jouw vervanger;
  4. Jij dient te zorgen dat het geld terecht komt bij jouw vervanger;
  5. Jij afspraken maakt met de vervanger waarin jullie zaken zoals aansprakelijkheid en aanwezigheid regelen.

Wat als jouw vervanger niet is komen opdagen of niet geschikt was volgens de opdrachtgever?
Het kan zijn dat jouw vervanger naar huis wordt gestuurd door de opdrachtgever als hij/zij niet aan de eisen van de overeenkomst voldoet of de vervanger helemaal niet is komen opdagen. Jij krijgt als verantwoordelijke dan een No Show op je profiel. Wanneer je hier geen afspraken over maakt met je vervanger, komt de bijbehorende boete voor jouw rekening.

Heeft u het antwoord gevonden?