Het kan voorkomen dat je wegens overmacht niet in staat bent geweest om naar je shift te gaan en het je vervolgens niet is gelukt om vervanging te regelen. Alhoewel jij als zelfstandige verantwoordelijk bent voor je opdracht en bijvoorbeeld ziek zijn onder deze eigen verantwoordelijkheid (freelance risico) valt, kan Temper in sommige gevallen je no show verwijderen. Het begrip ‘overmacht’ wordt echter zeer beperkt uitgelegd. Indien we te coulant met het no-show beleid om zouden gaan, zou ons platform nooit zo goed kunnen functioneren zoals dat het dat nu doet. 

Gegronde reden
Indien je een gegronde reden hebt en hier schriftelijk bewijs van kunt overleggen, kun je een verzoek tot verwijdering indienen via support@temper.works

Onder een gegronde reden wordt verstaan:

  • Een sterfgeval binnen de familie;
  • De opdrachtgever heeft mij een no show gegeven, terwijl hij eigenlijk de shift had moeten annuleren. 

Onder schriftelijk bewijs wordt verstaan:

  • Een overlijdensverklaring;
  • Een bevestiging per mail van de opdrachtgever met support@temper.works in de cc.

Ongegronde reden
Er zijn ook gevallen die onder je eigen verantwoordelijkheid vallen. Om het opkomstpercentage in je profiel realistisch te houden, kunnen wij jouw no show in de meeste situaties niet verwijderen. Enkele voorbeelden:

  • Ziek zijn
  • Hinder/vertraging onderweg;
  • Niet voldoen aan de voorschriften van de opdracht
  • Last minute geaccepteerd worden (zolang je jouw aanmelding niet intrekt blijf je hier verantwoordelijk voor);

Voorbeeld wel gegronde reden: Mijn oma is overleden.

Voorbeeld niet gegronde reden: Ik ben ziek / mijn trein had vertraging.

Ondanks dat je mogelijk een begrijpelijke reden hebt, neemt dit niet weg dat de opdrachtgever eventueel heeft geleden aan het feit dat je er niet was. Wanneer je geen gegronde reden hebt, kan je no show niet worden verwijderd en wordt je opkomstpercentage niet hersteld.  

Heeft u het antwoord gevonden?